קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

الزاميّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحوادث الشخصيّة

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

المدفوعات الاختياريّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلّة الثقافيّة

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

حفلا التخرّج

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

الحفلات الصفيّة

8 למסיבה

24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

استعارة الكتب

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

منظمة الأهل القطريّة

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

لجان الأهل المحليّة

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

الرحلات المدرسيّة

2xהקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

معرفة البلاد

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

المجموع

269

556

581

707

917

1042

1167

1058

1183

1235

1338

 

البرامج التعليميّة الاختياريّة :

שלב חינוך

גבייה מרבית מתלמיד בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך ₪

גבייה מרבית מתלמיד בשנה בבתי ספר תו??ניים (1) וייחודיים (2)נוספת על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל המוסדות ₪

סה"כ גבייה מרבית מתלמיד בשנה בבתי ספר תורניים (1)וייחודיים (2) ₪

קדם יסודי

597

0

0

יסודי

885

1,770  בכיתות שאושרו

2,655 בכיתות שאושרו

חט"ב

1,060

2,120

3,180

חט"ע

1,150

2,300

3,450

 

 

שלב חינוך

גודל כיתת אם (מספר תלמידים)

תעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד ₪

גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתיה"ס עבור תל"ן

גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים נוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס

סה"כ גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים

שלב חינוך יסודי

20-24

326

עד 885 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס

עד 1770 ₪ בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד

בכיתות ה'-ו' בלבד עד 2655 ₪

 

25-28

276

 

29-32

239

 

33-36

211

 

37-40

177

שלב חינוך חט"ב

20-24

389

עד 1060 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2120 ₪ בשנה

עד 3180 ₪ בשנה

 

25-28

329

 

29-32

285

 

33-36

252

 

37-40

212

שלב חינוך חט"ע

20-24

382

עד 1150 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס

עד 2300 ₪ בשנה

עד 3450 ₪ בשנה

 

25-28

324

 

29-32

281

 

33-36

230

شراء برامج – حسب الرغبة

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש"ח 

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

 

نسبة اشتراك الأهل بمشروع التغذية

معدّل المدخول الشهري للشخص  

اشتراك الأهل / شاقل  

0 – 1,273

0.0

1,274 – 1,378

0.0

1,379 – 1,493

0.7

1,494 – 1,604

2.6

1,605 – 1,744

2.6

1,745 – 1,829

3.8

1,830 – 1,941

3.8

1,942 – 2,127

5.4

2,128 – 2,171

6.0

2,172 ומעלה

7.0